Cennik Usług

Każdy radca prawny z Kancelarii Kanlex świadczy fachowo usługi i pomoc prawną na rzecz Klientów Kancelarii. Wycena każdej sprawy procesowej jak również sprawy nie wymagającej postępowania jurysdykcyjnego uzależniona jest od okoliczności sprawy, z tego względu zapoznanie się z aktami sprawy przez prawnika z Kancelarii Kanlex jest bezpłatne. W przypadku spraw błahych i nie wymagających znacznego zaangażowania pracy prawnika pomoc prawna może być udzielona bezpłatnie (odstąpienie od pobrania opłaty za poradę prawną lub wskazanie właściwych możliwości obrony swoich praw). Ponadto każdy prawnik Kancelarii Kanlex świadczy również pomoc prawną publiczną związaną z prowadzeniem spraw z urzędu, czyli wyznaczenia przez sądy prawnika procesowego do obsługi Klientów, którzy nie posiadają środków pieniężnych do obrony swoich interesów. Z powyższych względów każdy radca prawny z Kancelarii Kanlex omawia z klientem przed przyjęciem pełnomocnictwa procesowego i podjęcia się sprawy problematykę zarówno merytoryczną jak też strategię danej sprawy oraz koszty sądowe, a także kwestie honorarium. W wielu sprawach ze względu na trudną sytuację majątkową lub osobistą Klienta prawnik Kancelarii Kanlex jest w stanie wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów procesu, wspierając Klienta w taki sposób aby poniósł jak najniższe opłaty publiczne za prowadzenie danej sprawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą radcy prawnego pomoc prawna świadczona jest bezpłatnie w myśl świętej idei chrześcijańskiej Pana - "Gratis accepistis, gratis date - darmo otrzymaliście, darmo dawajcie". Kancelaria Kanlex specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, często diagnozując problematykę przedstawioną przez Klienta oferując różne zniżki przy prowadzeniu kilku spraw. Jednocześnie każdy prawnik z Kancelarii Kanlex ma na względzie przy wycenie honorarium możliwość jego rozłożenia na raty (czasem kilka rat) w zależności od okoliczności osobistych Klienta, zachowując je w pełnej poufności zawodowej.

Poniższy cennik ma wyłącznie charakter poglądowy i informacyjny. (ceny nie zawierają podatku VAT)

1. Wycena sprawy – bezpłatnie;
2. Zapoznanie się z aktami sprawy – bezpłatnie;
3. Porada prawna prosta (bez konieczności analizy akt) – już od 50 zł;
4. Porada prawna złożona (z analizą akt) – od 100 zł za godzinę konsultacji(wysokość ceny zależy od charakteru sprawy i okoliczności przedstawionych przez Klienta);
5. Sporządzenie środka zaskarżenia ochrony prawnej – od 200 zł;
6. Reprezentacja przed organami administracji publicznej – od 500 zł (w zależności od okoliczności sprawy i jej skomplikowania);
7. Reprezentacja przed sądami średnio skomplikowanej sprawy – od 1000 do 2000 zł (w zależności od okoliczności sprawy i jej skomplikowania);
8. Reprezentacja przed sądami skomplikowanej sprawy od 2000 zł wzwyż;
9. Obsługa ryczałtowa Klientów indywidualnych i drobnych przedsiębiorców od 500 zł miesięcznie (zależy od zakresu i formy działalności firmy);
10. Obsługa abonamentowa średnich i dużych przedsiębiorców od 1000 zł miesięcznie wzwyż;
W sprawach związanych ze sporami o charakterze majątkowych oraz w sprawach o zapłatę odszkodowania i innych sporach cywilnych i gospodarczych radca prawny w porozumieniu z Klientem może ustalić procent tzw. succes fee, za wygraną, który wynosi od 1 do 5 % zysku, płatnego po zakończeniu współpracy od wywalczonego odszkodowania przez prawnika w procesie cywilnym.