Prawnik dla firm

Oferta dla firm w Kancelarii Kanlex zawiera kompleksową obsługę przedsiębiorcy na terenie miasta Warszawy i okolic, w tym w dzielnicach Warszawy: Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów oraz w Pruszkowie i Piastowie z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, co umożliwia szybki, sprawny i tani wybór formy prawnej zakładanej firmy dostosowanej do potrzeb danego Klienta. Radca prawny z Kancelarii Kanlex po analizie potrzeb przedsiębiorcy doradza Klientowi zarówno korzystne aspekty prawne tworzonej spółki czy innej formy działalności gospodarczej, mając na względzie bilans kosztów związanych z utworzeniem i założeniem własnego biznesu w stosunku do spodziewanych zysków i planowanych obrotów. Porady prawne świadczone przez prawników z Kancelarii Kan-Lex obejmują, w szczególności następujące kwestie i zagadnienia:

I. OBSŁUGA SPÓŁEK OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH.

1. zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2. reprezentacja przed sądem rejestrowym;
3. reprezentacja w stosunkach z innymi przedsiębiorcami i urzędami (ZUS, US, UM i inne);
4. sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej;
5. przygotowywanie uchwał organów spółek prawa handlowego;
6. kompleksowa obsługa spółek na podstawie umowy o świadczenie usług prawniczych z prawnikiem lub umowy ramowej z Kancelarią Kanlex;
7. emisja akcji;
8. przygotowywanie i rozprowadzanie zawiadomień o posiedzeniach organów, pism informujących wspólników o zebraniach zarządu, walnego zgromadzenia oraz sporządzanie innych dokumentów korporacyjnych organów wewnątrz-spółkowych;


II. POMOC PRAWNIKA PRZY ZAŁOŻENIU PIERWSZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

1. Radca prawny z Kancelarii Kanlex omawia niezbędne zagadnienia związane z założeniem działalności gospodarczej wskazując gdzie należy zgłosić firmę, jakie wypełnić formularze, a także jak najlepiej się rozliczać. Możliwa jest również pomoc znajomej księgowej od strony prowadzenia rachunkowości;
2. reprezentacja prawnika przed organami rejestrowymi i pomoc przy dokumentacji oraz ocena niezbędnych kosztów;
3. Wybór właściwych instrumentów oraz organizacja przedsiębiorstwa na zasadach przedstawienia korzystnych rozwiązań i schematów.


III. REPREZENTACJA PRZED URZĘDEM CELNYM i URZĘDEM SKARBOWYM CELEM REJESTRACJI POJAZDÓW SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY.

1. zastępstwo przed organami celnymi;
2. wypełnianie dokumentacji urzędowej; uwierzytelnianie dokumentów w toku prowadzonej sprawy;
3. pomoc i wskazanie taniego biegłego przysięgłego do dokonania tłumaczeń dokumentacji zagranicznej pojazdów;
4. uiszczenie opłaty akcyzowej i pomoc przy wycenie akcyzy dla pojazdu;
5. porady gdzie uiścić pozostałe opłaty związane z pełną rejestracją pojazdu, w tym opłata recyklingowa.


IV. UGODY SĄDOWE, POZASĄDOWE, BANKOWE, NEGOCJACJE UMÓW.

Radca prawny z Kancelarii Kanlex oferuje również bieżące jak też indywidualne (ad hoc) wsparcie dla przedsiębiorcy przy obsłudze kontraktowej, w szczególności bierze udział w negocjacjach warunków umów handlowych, cywilnych i gospodarczych. Ponadto każdy prawnik Kancelarii Kanlex zapewnia Klientowi Kancelarii pomoc prawną polegającą w szczególności na:

1. udział wraz z Klientem w negocjacjach kontraktów, umów i aneksów do umów;
2. opiniowanie projektów umów i kontraktów oraz nanoszenie bieżących uwag, a także klauzul zabezpieczających;
3. przygotowywanie projektów ugód bankowych, poleasingowych, pism i wezwań;
4. udział przy organizacji zarządzania w firmie konstrukcja regulaminów, zarządzeń, statutów i innych dokumentów wewnętrznych Klienta.


V. OBSŁUGA PROCESOWA I EGZEKUCYJNA DŁUGÓW.

1. reprezentacja przed organami egzekucyjnymi, komornikami;
2. sporządzenie pism procesowych w toku egzekucji;
3. windykacja bieżąca, wezwania do zapłaty, uzyskiwanie tytułów wykonawczych i egzekucyjnych;
4. ugody z wierzycielami, uzyskiwanie zawieszenia egzekucji i jej umorzenia;
5. porady prawne jak najlepiej ściągnąć dług.


VI. OBSŁUGA PROCESOWA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM.

1. przygotowywanie wniosków o upadłość przedsiębiorcy przed sąd upadłościowy;
2. przygotowywanie wniosków o upadłość konsumencką;
3. porady prawne jak rozpocząć upadłość i czy upadłość może się opłacać.
4. reprezentacja w postępowaniu upadłościowym zarówno wierzyciela jak i dłużnika.


VII. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCY JAKO PRACODAWCY W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY.

1. obsługa sądowa przedsiębiorcy jako pracodawcy;
2. ochrona prawna mienia przedsiębiorcy, pozwy, apelacje;
3. przygotowywanie instrukcji, regulaminów i zarządzeń z zakresu prawa pracy;
4. wsparcie komórki kadrowej i HR pracodawcy;
5. zabezpieczenie danych osobowych i danych szczególnie wrażliwych w kontraktach;
6. konsultowanie i poprawianie umów o pracę;
7. minimalizacja kosztów zatrudnienia, ocena organizacji pracy i dokumentacji celem polepszenia funkcjonalności firmy;
8. pomoc przy wdrażaniu rozwiązań w celu uzyskania taniego systemu zarządzania pracownikami.
9. konstruowanie świadectw pracy, wypowiedzeń umów, umów o pracę i innych niezbędnych pracodawcy dokumentów;
10. pomoc, wsparcie i reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.