Kancelaria prawna Bemowo

Specyfika pracy prawnika z Kancelarii prawnej nie ogranicza się wyłącznie do Warszawy i okolic, z uwagi na konieczność wykonywania obslugi prawnej Klienta w znacznej liczbie spraw przed sądami właściwymi miejscowo i rzeczowo wg położenia siedziby pozwanego /sprawy zobowiązań i kontraktowe/ czy też ze względu na położenie nieruchomości /sprawy ziemskie/. Radca prawny z Kancelarii prawnej podejmując się prowadzenia sprawy, ma na względzie zarówno ekonomikę procesową jak też wsparcie dla Klienta i osobiste stawiennictwo na rozprawach i posiedzeniach sądowych w różnych częściach kraju. Oczywiście z uwagi na znaczną ilość poświęconego czasu oraz miejsce świadczenia pomocy prawnej i konieczność dojazdu w każdej takiej sprawie koszty honorarium prawnika ustalane są indywidualnie. Nie oznacza to jednakże, iż kancelaria prawna dokonując wyceny kosztów danej sprawy stara się nadwyrężyć budżet Klienta. Wręcz przeciwnie radca prawny udzielając porady prawnej, podczas analizy kosztów sprawy kieruje się obniżeniem stałych kosztów dojazdu, strategią procesu, oceną konieczności dojazdu Klienta (lub wraz z Klientem na rozprawę). Ze względu na rozmaite miejsca położenia rozpraw sądowych radca prawny podróżuje rozmaitymi środkami transportu począwszy od własnego pojazdu (tani dojazd), a skończywszy na podróży autobusem, PKSem busem, pociągiem, czy też uprzednio zarezerwowanym samolotem krajowym. Kancelaria prawna skupia się na rynku krajowym i nie przewiduje świadczenia pomocy prawnej przy wyjazdach zagranicznych. Stąd też wskazany zakres dzielnic Warszawy tj. Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów ma charakter wyłącznie poglądowy, obrazując dzielnice najbardziej przylegające do siedziby Kancelarii w dzielnicy Ursus i ułatwiają w ten sposób Klientom dostęp do tanich kosztów podróży, co wpływa też na szybkość komunikacji i uzyskanie porady prawnej. Istnieje również możliwość umówienia się z prawnikiem na dojazd do siedziby Klienta, jeśli ta znajduje się w obszarze dzielnic Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów zazwyczaj dojazd taki musi zostać umówiony chociaż z dwudniowym wyprzedzeniem. W ramach obsługi prawnej wyjazdowej Kancelaria Kanlex obejmuje swoim zakresem sprawy w obszarze województw: Mazowieckie, Łódzkie, Śląskie, Małopolskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Lubelskie i inne. Radca prawny z Kancelarii Kanlex świadczy porady prawne zarówno w miastach dużych jak też i małych, oraz w miejscowościach odległych.

Pomoc prawna wyjazdowa zawiera w sobie w szczególności:
1. tani dojazd do siedziby Klienta;
2. zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie przeciwnika procesowego;
3.porady prawne wyjazdowe;
4. reprezentację przed sądami, organami i przedsiębiorcami;
5.wyjazdy na negocjacje poza siedzibę Kancelarii;
6. wsparcie Klienta w sprawach gospodarczych, spadkowych, rodzinnych, ziemskich, cmentarnych, przewozowych.
7. poszukiwanie archiwów i dokumentów akt dawnych dla potrzeb danej sprawy.


Niejednokrotnie w poważnych i zaawansowanych sprawach z dekretu Warszawskiego sprawa wymaga licznych wyjazdów prawnika, który zwiedzając archiwa dzielnic miasta Warszawa takich jak Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów oraz inne gromadzi materiał dowodowy. Często też zebranie dowodów wymaga udziału dodatkowego prawnika, radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego. Zazwyczaj dotyczy to spraw związanych z reformą rolną, odzyskiwaniem mienia zaburzańskiego, czy też dekretami z okresu PRL wywłaszczającymi własność prywatną, której byli właściciele dochodzą sprawiedliwości przed sądami. Radca prawny z Kancelarii Kanlex służy również w takich sprawach pomocą i już przy pierwszej poradzie zapoznaje Klienta z planem i strategią pozyskania źródeł dowodowych w terenie, celem realizacji przedsięwzięcia procesowego jakim jest wywalczanie należnego Klientowi odszkodowania.