Prawo Handlowe

O Specjalizacji prawnej:

Umowy Handlowe

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: umowy związane z obrotem cywilnoprawnym wraz z ich zabezpieczeniem: zastaw, hipoteka, weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa, depozyt i inne, projekty umów spółek handlowych.

Prawnik prowadząc sprawy z zakresu prawa gospodarczego ma zawsze na uwadze specyfikę związaną z indywidualizacją Klienta, jego potrzebami osobistymi i zasobami, a także funduszami, które może przeznaczyć na dany rodzaj działalności gospodarczej.

O Specjalizacji prawnej:

Umowy Handlowe

Do sfery porad Radca prawny zalicza oszacowanie kosztów założenia firmy, jej analizę prawną i organizację, a także wsparcie dla przedsiębiorcy w zakresie pozostałych dziedzin powiązanych z prowadzonym biznesem. Każda ze spółek prawa handlowego jest przede wszystkim formą umowy, dlatego dobór formy spółki oraz zabezpieczeń kontraktowych jest tak istotnych w tej materii.

Radca prawny prowadzi kompleksowo obsługę prawną w tym zakresie wspierając Klienta radą w celu najlepszego dokonania wyboru i rozwoju firmy.