Prawo Rzeczowe

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Rzeczowe

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: pozew o wydanie nieruchomości (skarga windykacyjna), wniosek o wydzielenie do wyłącznego używania części nieruchomości wspólnej, wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Prawnik zajmując się sprawami z zakresu prawa rzeczowego zawsze dąży do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa i ochrony własności zarówno rzeczy ruchomych jak też nieruchomych.

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Rzeczowe

Radca prawny zajmujący się działem prawa rzeczowego jest skupiony na własności, jej nabyciu, zbyciu, obrocie nieruchomościami, zagadnieniami dotyczącymi służebności gruntowych, zasadach zasiedzenia, posiadania oraz ochrony własności prywatnej przed jej utratą czy tez bezpodstawnym odebraniu.

Prawnik zajmując się sprawami z zakresu prawa rzeczowego zawsze dąży do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa i ochrony własności zarówno rzeczy ruchomych jak też nieruchomych.