Prawo Spadkowe

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Spadkowe

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: pozew o ustalenie nieważności testamentu, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (zarówno dziedziczenie testamentowe jak i spadkowe), wniosek o dział spadku.

Radca prawny zajmujący się działem prawa spadkowego, który jak nazwa wskazuje dotyczy sfery rozliczenia majątku osoby, która zmarła, ma na celu uregulowanie ziemskich spraw spadkodawcy oraz przyznania spadkobiercom spadku i rozliczenia kwestii majątkowych.

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Spadkowe

Prawnik podejmując się obsługi sprawy spadkowej z reguły dokonuje jej w ramach wszczynanego i toczącego się postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, czy też dział spadku. Do sfery tej należy również doradztwo prawne w zakresie przygotowania testamentu sporządzanego następczo przed notariuszem, jak też uzyskiwania prawa do zachowku czy też obliczania masy spadku.

Prawnik prawa spadkowego prowadząc swoją codzienną praktykę musi znać dobrze sferę koligacji rodzinnych Klienta, jak również do jego cech należy częste sięganie wstecz.

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Spadkowe

Radca prawny świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego często musi odwoływać się do historii rodzinnych, przysporzeń majątkowych za życia spadkodawcy jak też przyszłych spadkobierców co czyni go po części prawnikiem rodzinnym, gdyż otwierając spadek więcej wiemy o przeszłości danej rodziny niż o codzienności jej życia.

Prawnik podejmując się obsługi sprawy spadkowej daje rękojmię rzetelności i gwarancję tajemnicy zachowania spraw rodzinnych w pełnej poufności.